Banner450jr

 

Nieuws: Callantsoog 450 jaar

"Natuurgebieden in Callantsoog"

Het Zwanenwater

Het Zwanenwater is een 604 hectare groot natuurgebied van de Vereniging Natuurmonumenten ten zuiden van Callantsoog het bestaat uit vochtige duinvalleien, duinen met duingraslanden, duinheide en duinmeren. Voor het spotten van vogels moet je echt in het Zwanenwater zijn! Bij de duinmeren staan drie vogelkijkhutten. Volg de wandelroute (4,5 km) en je komt er vanzelf langs. Trekvogels vinden in de duinmeren voedsel en rust. In de winter zie je tientallen watervogels op de meren zoals smient, slobeend, grote zaagbek en met een beetje geluk grote zilverreigers. Op het Bokkeneiland in het Tweede Water broeden in het voorjaar honderden aalscholvers in een kolonie en zelfs enkele lepelaars. In april kun je de opvallende blauwborst horen zingen.

Uitlandse polder

De Uitlandse Polder is een prachtig stukje natuur nabij Callantsoog. De polder bezit veel bijzondere flora en fauna. De historische "nolletjes" zijn weer goed te zien en het oude verkavelingspatroon is ook weer zichtbaar. Je kunt hier vrij wandelen en genieten van de rust.

Nollenland van Abbestede

Bij het gehucht Abbestede ligt zomaar een stuk leuk golvend duinland tussen de akkers. Het zijn nollen, oude duinen die vroeger overal lagen in de kop van Noord-Holland. Het ziet er allemaal lekker wild uit. Er is bijzondere duinflora te zien. Tijdens een korte wandeling erlangs kunt u dit nollenland overzien. Vanuit de uitkijktoren heeft u helemaal een mooi overzicht.

Zandpolder

Naast dit nollenland ligt een ruig grasland dat is doorsneden door ondiepe plassen. Deze zijn gegraven om het landschap iets terug te geven van vroeger toen hier ook geulen liepen. De oude aardappelakker die hier lag is nu helemaal omgetoverd tot een uitstekend vogelgebied.
Via de halfverharde wegen door het gebied heb je een schitterend zicht op deze gebieden die vaak vol zitten met  allerlei soorten weidevogels. Eenden, ganzen, steltlopers, sterns en meeuwen in allerlei soorten zijn hier te zien. Ook de flora wordt steeds interessanter met ratelaar, orchideeën en parnassia.

  En in de trektijd kunnen hier allerlei interessante vogelsoorten landen zoals steenloper en bontbekplevier. Regelmatig zit hier dan een grauwe franjepoot. 

Kooibos

Het Kooibos dankt zijn naam aan de eendenkooi, die er in de 17e eeuw is aangelegd. Sinds 1973 zwaait Staatsbosbeheer de scepter over het Kooibos. Als natuurgebied is het bos vooral belangrijk vanwege de bijzondere plantengroei. Het Kooibos is toegankelijk tijdens excursies, waarbij je je moet aanmelden via staatsbosbeheer.nl